Aktuality

Zveme Vás na mezinárodní vědeckou konferenci “Olomoucké debaty mladých právníků 2014 - Autonomie jednotlivce”
19. – 21. září 2014, hotel Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce
Pozvánka

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Dny rodinného práva”, která je spolupořádána s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci projektu “Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe”.
3. – 5. dubna 2014, Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách
Pozvánka a program

Výběrové řízení na výzkumné aktivity jaro/léto 2014 pro akademické pracovníky PF UP

Vyhlášení
deadline 13.3.2014

Výsledky výběrového řízení na aktivity ERA jaro/léto 2014 pro studenty doktorského studijního programu naleznete zde.

Pro letní semestr 2013/2014 jsou pro studenty doktorského studijního programu organizovány následující semináře odborného jazyka s dotací 0-1:
– odborná němčina každý lichý pátek v 9.45 – 11.15 hodin v pracovně doktorky Girmanové
– odborná francouzština každou sudou středu v 11.30 – 13.30 hodin v pracovně doktorky Černé
– odborná angličtina proběhne s doktorkou Vystrčilovou jako bloková výuka v pátek 4.4.2014 od 15.00 hodin v učebně LB-4.23 

Výběrové řízení na aktivity ERA jaro/léto 2014 pro studenty prezenčního doktorského studijního programu PF UP
Vyhlášení
deadline 20.2.2014

Zveme Vás na mikulášskou akci s názvem “Právo moderně fandí mikulášským tradicím”, která proběhne na Právnické fakultě UP až 9.12.2013 a to z důvodu účasti Mikuláše a Anděla na školení k Novému občanskému zákoníku. Plakát k akci naleznete zde.

Pro zimní semestr 2013/2014 jsou pro studenty doktorského studijního programu organizovány následující semináře odborného jazyka s dotací 0-1:
– anglický jazyk každý lichý pátek v 8.00 – 9:30 hodin v jazykové učebně 4.23, budova B.
– německý jazyk každá sudá středa v 13.15 – 14.45 hodin v učebně 5, budova A.

Výsledky výběrového řízení na aktivity ERA podzim/zima 2013 pro studenty doktorského studijního programu naleznete zde.

Výběrové řízení na aktivity ERA podzim/zima 2013 pro studenty prezenčního doktorského studijního programu PF UP

Vyhlášení
deadline 22.9.2013

Zveme Vás na v pořadí druhou mezinárodní vědeckou konferenci k mediaci s názvem “Cesta ke spolupráci a smíru”
27. – 28. září 2013, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pozvánka / Web

Zveme Vás na konferenci “Olomoucké debaty mladých právníků – Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo”
15. – 17. září 2013, hotel Akademie v Hrubé Vodě
Pozvánka / Web

Výsledek výběrového řízení na pozici “Lektor klauzurního stylu výuky” naleznete zde.

Výběrové řízení na pozici  ”Lektor klauzurního stylu výuky” v projektu Právo moderně

Vyhlášení
deadline 29.3.2013

Výběrového řízení na výzkumné aktivity jaro/léto 2013 pro akademické pracovníky PF UP

Vyhlášení

deadline 6.3.2013

Výběrové řízení na aktivity ERA jaro/léto 2013 pro akademické pracovníky PF UP

Vyhlášení
deadline 6.3.2013

Pro letní semestr 2012/2013 jsou pro studenty doktorského studijního programu organizovány následující semináře odborného jazyka s dotací 0-1:
– anglický jazyk každý sudý pátek v 10.45 – 12.15 hodin v jazykové učebně 4.23 (od 22.2.2013).
– německý jazyk každé liché úterý v 15.00 – 16.30 hodin v jazykové učebně 4.23 (od 12.2.2013). Sylabus pro německý jazyk zde.
– francouzský jazyk dle domluvy s Mgr. Černou

Výsledky výběrového řízení na aktivity ERA jaro/léto 2013 pro studenty doktorského studijního programu naleznete zde.

Výběrové řízení na granty na podporu habilitace pro akademické pracovníky PF UP

Vyhlášení

deadline 11.3.2013

Zveme Vás na vědeckou konferenci “Právní jednání. Opravné prostředky. Rodičovství.”
8. února 2013, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pozvánka / Dopis / Program

Výběrové řízení na aktivity ERA jaro/léto 2013 pro studenty prezenčního doktorského studijního programu PF UP
Vyhlášení

deadline 31.1.2013

Projekt Právo moderně byl v prosinci 2012 prezentován na Slezském Gymnáziu v Opavě v rámci projektu “Rozhodni se včas!”. Zprávu z této akce naleznete zde.

Zveme Vás na mikulášskou akci s názvem “Právo moderně fandí mikulášským tradicím”, která proběhne ve čtvrtek 6.12.2012 v předsálí auly na budově B Právnické fakulty. Plakát k akci naleznete zde.

Výsledky výběrového řízení na některé z pozic v projektu zde.

Výběrové řízení na pozici  ”Odborného administrativního pracovníka” v projektu Právo moderně

Vyhlášení
deadline 12.11.2012

Výsledky výběrového řízení na některé z pozic v projektu zde.

Pro zimní semestr 2012/2013 jsou pro studenty doktorského studijního programu organizovány následující semináře odborného jazyka s dotací 0-1:
– anglický jazyk každý sudý pátek ve 13.00 – 14.30 hodin v jazykové učebně 4.23.
– německý jazyk každé liché pondělí v 9.45 – 11.15 hodin v jazykové učebně 4.23.
– francouzský jazyk každou sudou středu v 8.00 – 9.30 hodin v pracovně č. 67

Výsledky výběrového řízení na aktivity ERA podzim/zima 2012 pro studenty doktorského studijního programu naleznete zde.
Smlouvu pro výjezd doktorandů naleznete zde.

Výběrového řízení na výzkumné aktivity podzim 2012 / jaro 2013 pro akademické pracovníky PF UP
Vyhlášení
deadline 15.10.2012

Výběrové řízení na aktivity ERA podzim/zima 2012 pro akademické pracovníky PF UP
Vyhlášení
deadline 5.10.2012

Výběrové řízení na některé z pozic v projektu Právo moderně
Přihlášky a životopisy posílejte na e-mail kristyna.spanihelova@upol.cz do 30.9.2012.
Výběrové řízení proběhne 3.10.2012 od 11:30 hodin.
Bližší informace získáte u řešitelky projektu doktorky Šínové, 585 637 708, renata.sinova@upol.cz.
Vyhlášení

Výběrové řízení na aktivity ERA podzim/zima 2012 pro studenty prezenčního doktorského studijního programu PF UP
Vyhlášení
deadline 20.9.2012

Zveme Vás na konferenci konanou k příležitosti Setkání civilistů a procesualistů 2012
6. – 8. září 2012, Lázeňský dům Priessnitz Jeseník
Program setkání kateder / Program konference

Zveme Vás na konferenci ”Olomoucké debaty mladých právníků – Limity v právu”
16. – 18. září 2012, hotel Akademie v Hrubé Vodě
Web

Zveme Vás na konferenci “Výchova a výživa nezletilého dítěte”
3. – 5. května 2012,  Teplice nad Bečvou
Pozvánka / Dopis / Přihláška / Program
deadline pro přihlášky byl prodloužen do 3.4.2012

Výběrového řízení na výzkumné aktivity 2012 pro akademické pracovníky PF UP
Vyhlášení
deadline 29.2.2012

Výsledky výběrového řízení na aktivity ERA jaro/léto 2012 pro studenty doktorského studijního programu naleznete zde.

Zveme Vás na konferenci „Soukromoprávní závazky a jejich zajištění“ a „Nesporná řízení“
10. února 2012, Aula PF UP Olomouc
Pozvánka / Dopis

Seminář odborného anglického jazyka pro studenty doktorského studijního programu se  pro letní semestr 2011/2012 bude konat každý sudý pátek v 11.30 – 13.00 hodin v jazykové učebně č. 4.23. Časová dotace pro tento seminář je 0-1.

Výběrové řízení na aktivity ERA jaro/léto 2012 pro akademické pracovníky PF UP
Vyhlášení
deadline 31.1.2012

Výběrové řízení na aktivity ERA jaro/léto 2012 pro studenty doktorského studijního programu
Vyhlášení
deadline 31.1.2012

Studenti 3. – 5. ročníků magisterského studijního programu mají možnost profilovat se v určité oblasti práva a získat osvědčení o absolvování modulu v rámci modularizace výuky práva na PF UP v Olomouci. Bližší informace získáte zde nebo na stránkách klíčové aktivity modularizace.

Výběrové řízení na granty na podporu habilitace pro akademické pracovníky PF UP
Vyhlášení
deadline 9.1.2012

Výběrové řízení na některé z pozic v projektu Právo moderně
Přihlášky posílejte na mail kristyna.spanihelova@upol.cz do 12.9.2011.
Výběrové řízení proběhne 14.9.2011 v 11:30 hodin.
Bližší informace získáte u doktorky Šínové, 585 637 708, renata.sinova@upol.cz.
Vyhlášení